Phản ứng hạt nhân sau ${}_{1}^{2}H+{}_{2}^{3}T\to {}_{1}^{1}H+{}_{2}^{4}He$. Biết mH = 1,0073u; mD = 2,0136u; mT = 3,0149u; mHe = 4,0015u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng sau là

A. 18,35 MeV
B. 17,6 MeV
C. 17,25 MeV
D. 15,5 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...