Phản ứng hóa học không tạo ra dung dịch có màu là         

A.

A: Glixerol với Cu(OH)2

B.

B: Dung dịch axit axetic với Cu(OH)2

C.

C: Dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2

D.

D: Glyxin với dung dịch NaOH  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A. Glixerol với Cu(OH)2 tạo thành sản phẩm là phức có màu xanh đậm

B. Dung dịch axit axetic với Cu(OH)2 tạo thành muối có màu xanh lơ 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O

C. Dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2 tạo thành phức màu tím xanh. Đây là phản ứng đặc trưng của protein

D. Glyxin phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành dung dịch không màu  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.