Phản ứng hoá học nào sau đây không là phản ứng oxi hoá - khử?

A.

2K + Cl2 2KCl.

B.

2KClO3  2KCl + 3O2↑.

C.

CaCO3  CaO + CO2↑.

D.

2Na + 2H2 2NaOH + H2↑.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CaCO3  CaO + CO2↑.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...