Phản ứng hóa học nào sau đây là sai ?         

A.

A: Ba(HCO3) img1 BaO + 2CO2 + H2O

B.

B: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

C.

C: Cr + NaOH + H2O → NaCrO2 + H2

D.

D: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Cr không tác dụng được với dung dịch NaOH dù loãng hay đặc nóng

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...