Phản ứng nào sau đây là đúng?

A.

Cu + H2SO4 (loãng) CuSO4 + H2.

B.

4Cu + 5H2SO4 (đặc) 4CuSO4 + H2S↑ + 4H2O.

C.

3Cu + 4H2SO4 (đặc) 3CuSO4 + S + 4H2O.

D.

Cu + 2H2SO4 (đặc) CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cu + 2H2SO4 (đặc) CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...