Phản ứng nào sau đây sai?

A.

Ca + H2O  Ca(OH)2 + H2

B.

BeO + H2O  Be(OH)2

C.

Mg + H2SO4  MgSO4 + H2

D.

Be + 2NaOH  Na2BeO2 + H2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

BeO + H2 Be(OH)2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.