Phản ứng nào sau đây tạo ra muối crom (II)?         

A.

A: Cr + H2SO4 loãng →

B.

B: CrO + KOH →

C.

C: K2Cr2O7 + HBr  →

D.

D: Cr + S  →

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A. Trong dung dịch HCl, H2SO4 loãng nóng, màng oxit bị phá hủy, crom khử ion H+ tạo ra muối Cr(II) và khí hidro. PTHH: img1 B. CrO3 là một oxit axit. PTHH: img2 C. Muối đicromat img3 có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt là trong môi trường axit, muối Cr(VI) bị khử thành muối Cr(III). PTHH:         img4 D. Ở nhiệt độ cao, crom khử được nhiều phi kim. PTHH: img5 Chú ý: Tương tự nhôm, crôm không tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc, nguội mà bị thụ động với các axit này.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.