Pháp bố trí Điện Biên Phủ thành một hệ thống phòng ngự mạnh gồm 

A.

49 cứ điểm và 3 phân khu.

B.

 48 cứ điểm và 2 phân khu.

C.

 49 cứ điểm và 5 phân khu.

D.

50 cứ điểm và 3 phân khu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

49 cứ điểm và 3 phân khu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...