Pháp luật có tính bắt buộc chung có nghĩa là:

A.

Có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam.

B.

Về những việc được làm, phải làm và không được làm.

C.

Là quy định bắt buộc mọi người, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật.

D.

Có tính bắt buộc chung đối với mọi người đủ 18 tuổi trở lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Về những việc được làm, phải làm và không được làm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.