Pháp luật là:

A.

Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.

B.

Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C.

Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D.

Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.