Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào?

A.

Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

B.

Ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C.

Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

D.

Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

Vì vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.