Phát biết nào dưới đây không đúng?

A.

Ăn mòn điện hóa phát sinh dòng điện.

B.

Bản chất của ăn mòn điện hóa là quá trình oxi hóa-khử.

C.

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

D.

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ăn mòn hóa học không phát sinh dòng điện img1 Đáp án A sai. Chú ý: Ăn mòn điện hóa phát sinh dòng điện

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.