Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song dọc theo một trục chung, xoắn lại với nhau, tạo thành sợi dài, mảnh và mềm mại.

B.

Tơ nhân tạo được sản xuất từ những polime tổng hợp như tơ poliamit, tơ polieste.

C.

Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều là tơ thiên nhiên.

D.

Cao su và keo dán tổng hợp có cấu trúc phân tử giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song dọc theo một trục chung, xoắn lại với nhau, tạo thành sợi dài, mảnh và mềm mại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.