Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm hoạt động của bão ở nước ta?

A.

Diễn ra ở 160B trở vào.

B.

Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

C.

Các cơn bão đều xuất phát ở biển Đông.

D.

Bão nhiều nhất vào tháng VIII.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu đúng về đặc điểm hoạt động của bão ở nước ta là Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. Quan sát Atlat trang 9 dễ thấy hoạt động của bão lùi dần từ Bắc vào Nam; bão tác động vào miền Bắc từ tháng 6, 7, 8; tháng 9-10-11 tác động vào miền Trung .... 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.