Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

A.

Ranh giới cố định theo thời gian.

B.

Đã được hình thành từ rất lâu đời.

C.

Có cơ cấu kinh tế không thay đổi.

D.

Hội tụ được đầy đủ các thế mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư(sgk Địa lí lớp 12 trang 195).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.