Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. A: Hai dòng điện thẳnh song song ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.
B. B: Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện.
C. C: Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau.
D. D: Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Chọn đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.