Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dân số nước ta?        

A.

Cơ cấu dân số đang dần già hóa.

B.

Việt Nam là một nước đông dân.        

C.

Phần lớn dân số sống ở thành thị.

D.

Dân số nước ta vẫn tăng nhanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.