Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ứng dụng của xenlulozơ?

A.

Xenlulozơ dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy...

B.

Xenlulozơ dùng làm một số tơ tự nhiên và tơ nhân tạo. 

C.

Xenlulozơ dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic.

D.

Xenlulozơ dùng làm thực phẩm cho con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xenlulozơ dùng làm thực phẩm cho con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...