Phát biểu nào sau đây không đúng về sự phân bố của khí áp?

A.

Các đai khí áp phân bố liên tục theo các đường kinh tuyến

B.

Trên bề mặt Trái Đất có 7 đai khí áp phân bố xen kẽ nhau.

C.

Hai đai áp cao được ngăn cách với nhau bởi 1 đai áp thấp

D.

Gió thường xuất phát từ các áp cao thổi về nơi có khí áp thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lời giải
Phát biểu nào sau đây không đúng về sự phân bố của khí áp là các đai khí áp phân bố liên tục theo các đường kinh tuyến. Trong thực tế các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt, nguyên nhân chủ yếu do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.
=> Chọn đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.