Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta?

A.

Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.

B.

Phần lớn sông ngòi là sông lớn.

C.

Chế độ nước theo mùa.

D.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta là “Phần lớn sông ngòi là sông lớn” vì sông ngòi nước ta nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ (sgk Địa lí 12 trang 45).

Vậy đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.