Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Một quả cầu kim loại nhiễm điện dương thì điện thế ở một điểm trên mặt quả cầu lớn hơn điện thế ở tâm quả cầu.

B.

Một quả cầu kim loại nhiễm điện âm thì vectơ cường độ điện trường tại điểm bất kì bên trong quả cầu có chiều hướng về tâm quả cầu.

C.

Vectơ điện trường tại một điểm trên mặt ngoài vật dẫn nhiễm điện có phương vuông góc với mặt vật đó.

D.

Điện thế trên quả cầu kim loại giảm dần từ ngoài mặt vào tâm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vectơ điện trường tại một điểm trên mặt ngoài vật dẫn nhiễm điện có phương vuông góc với mặt vật đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.