Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về bệnh ung thư?         

A.

Đột biến làm gen ức chế khối u mất khả năng kiểm soát khối u thường là đột biến trội.

B.

Ung thư có thể bắt đầu từ một tế bào xôma bị đột biến, làm mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào.

C.

Ung thư là hiện tượng tế bào nhân đôi nhưng không phân li hình thành khối u sau đó di căn.

D.

Những gen ung thư được tạo thành do đột biến gen tiền ung thư thường được di truyền qua các thế hệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ung thư có thể bắt đầu từ một tế bào xôma bị đột biến, làm mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào.

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.