Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?  

A.

Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo

B.

Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng

C.

Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lại và ngược lại

D.

Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...