Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động trên phương ngang của con lắc lò xo khối lượng m, độ cứng k?

A.

Chu kì dao động phụ thuộc vào k, A.

B.

Lực đàn hồi luôn bằng lực hồi phục.

C.

Chu kì dao động phụ thuộc vào k, m.        

D.

Chu kì dao động không phụ thuộc vào biên độ A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Chu kì của dao động chỉ phụ thuộc vào thuộc tính của hệ mà không phụ thuộc vào biên độ → A sai.

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.