Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện?

A.

Hướng vuông góc với dòng điện.

B.

Cùng hướng với từ trường.

C.

Độ lớn tỉ lệ với cường độ dòng điện.

D.

Độ lớn tỉ lệ với cảm ứng từ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng hướng với từ trường.

Lực từ có công thức: F = BIlsinα và  mặt phẳng tạo bởi  và l, nghĩa là  l và  .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.