Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hoà của một vật?

A.

 Thế năng cực đại khi vật ở vị trí biên.

B.

 Động năng cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.

C.

 Lực kéo về luôn luôn cùng pha với li độ.

D.

 Khi qua vị trí cân bằng lực kéo về đổi dấu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Trong dao động điều hòa thì lực kéo về ngược pha với li độ img1 C sai.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.