Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai 

A.

Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo

B.

Ưu thế lai luôn được biểu hiện ở con lai giữa hai dòng thuần chủng

C.

Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau

D.

Trong cùng 1 tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phát biểu đúng là D. SGK trang 77. Ý A sai vì: Ưu thế lai cao nhất ở F1 và sau đó giảm dần Ý B sai vì: ưu thế lai xuất hiện ở phép lai giữa 2 dòng thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản: VD AA x aa Ý C sai vì: người ta không sử dụng con lai F1 làm giống.

Vậy đáp án là D         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...