Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng:

A.

Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.

B.

Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

C.

Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

D.

Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.