Phát biểu nào sau đây về đường sức điện là không đúng?

A.

Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau

B.

Các đường sức của điện trường tĩnh là những đường không khép kín

C.

Các đường sức là các đường có hướng.

D.

Hướng của đường sức tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau

Xem lại tính chất đường sức

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.