Phát biểu sai         

A.

A. Cho AgNO3 vào dung dịch H3PO4, thu được kết tủa trắng.         

B.

B. Kim loại Ca được dùng để tách oxi, lưu huỳnh ra khỏi thép.         

C.

C. Kim loại Cs có thể dùng để chế tạo tế bào quang điện         

D.

D. Trong pin điện hóa, ở catot xảy ra sự khử còn anot xảy ra oxi hóa.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho AgNO3 vào dung dịch H3PO4, thu được kết tủa trắng. Sai vì kết tủa AgPO4 không bền sẽ tan ngay trong dung dịch HNO3 nên không xảy ra phản ứng.    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...