Phát huy vai trò nào là quan trọng nhất của các khu vực đô thị?

A.

Tạo vành đai nông nghiệp quanh thành phố.

B.

Phát triển kinh tế tri thức.

C.

Phát triển các loại hình dịch vụ.

D.

Tạo vành đai nông nghiệp quanh thành phố và phát triển kinh tế tri thức hoặc phát triển các loại hình dịch vụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát triển kinh tế tri thức.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.