Phát tín hiệu tiến công, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ là

A.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.

công nhân nhà máy điện Yên Phụ

C.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng

D.

Tổng bí thư Trường Chinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

công nhân nhà máy điện Yên Phụ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.