Phát biểu nào sau đây là đúng ?           

A.

A: Hàm lượng khí CO2 trong không khí luôn cân bằng là do CO2 bị hòa tan trong nước mưa.  

B.

B: Nước không bị ô nhiễm là nước giếng khoan chứa các độc tố như asen, sắt vượt mức cho phép.  

C.

C: Nguồn nước bị ô nhiễm khi hàm lượng các ion Cl-, PO43- và SO42- vượt mức cho phép.

D.

D: Hàm lượng CO2 trong không khí vượt mức cho phép là nguyên nhân gây thủng tầng ozon

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A. Sai, Khí CO2 ít tan trong nước do vậy lượng do vậy hàm lượng khí CO2 trong không khí không cân bằng khi hòa tan trong nước mưa. B. Sai, Nước bị ô nhiễm là nước giếng khoan chứa các độc tố như asen, sắt vượt mức cho phép. C. Đúng, Nguồn nước bị ô nhiễm khi hàm lượng các ion img1vượt mức cho phép. D. Sai, Nguyên nhân gây thủng tầng ozon chủ yếu là khí CFC (CF2Cl2 và CFCl2) ngoài ra còn một số khí độc do con người thải ra.          

Vậy đáp án đúng là C

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...