Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền qua tế bào chất là

A.

Lai tế bào

B.

Lai thuận nghịch.

C.

Lai cận huyết

D.

Lại phân tích

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Coren đã phát hiện sự di truyền qua tế bào chất nhờ phép lại thuận nghịch .

Vậy đáp án là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.