Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

A.

có tính chất dân tộc.

B.

chỉ có tính dân chủ.

C.

không mang tính cách mạng.

D.

không mang tính dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

có tính chất dân tộc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.