Phong trào Đông Dương Đại hội đã buộc chính quyền thực dân giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân như thế nào?

A.

Không kiểm soát việc đi lại.

B.

Nhân dân được tự do đi lại.

C.

Nới rộng quyền tự do đi lại.

D.

Kiểm soát gắt gao việc đi lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nới rộng quyền tự do đi lại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.