Phong trào cách mạng  1930-­1931 phát triển lên đến đỉnh cao vào thời gian nào?

A.

Tháng 2 đến tháng 4 năm 1930

B.

Tháng 5 đến tháng 8 năm 1930

C.

Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930

D.

Tháng 2 đến tháng 5 năm 1931

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.