Phương pháp chưng cất phân đoạn dùng để tách các chất:

A.

Có độ tan trong nước khác nhau.

B.

Có khối lượng mol khác nhau.

C.

Có nhiệt độ sôi gần nhau.

D.

Có nhiệt độ sôi cách nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có nhiệt độ sôi cách nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...