Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống cây trồng mới mang đặc điểm của hai loài?

A.

Gây đột biến nhân tạo kết hợp với chọn lọc.

B.

Dung hợp tế bào trần khác loài.

C.

Nuôi cấy hạt phấn.

D.

Nuôi cấy mô, tế bào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy mô sẽ tạo loài mới mang 2 bộ NST của hai loài khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...