Phương pháp nào sau đây không tạo ra được sinh vật biến đổi?    

A.

Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen

B.

Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen

C.

Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính

D.

Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp không tạo ra sinh vật biến đổi gen là: Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính chính là chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, sẽ tạo ra các sinh vật bình thường.

Vậy đáp án là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...