Phương pháp thông thường để sản xuất xà phòng là:

A.

Cho các axit béo tác dụng với NaOH hoặc KOH.

B.

Cho các axit béo tác dụng với Na hoặc K.

C.

Đun dầu, mỡ động thực vật với dung dịch NaOH hoặc KOH.

D.

Xà phòng hoá các loại este.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đun dầu, mỡ động thực vật với dung dịch NaOH hoặc KOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.