Phương tiện thô sơ nhất mà ta huy động phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

A.

Thuyền bè.

B.

Xe ô tô.

C.

Xe trâu, bò.

D.

Xe ngựa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xe trâu, bò.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.