Phương trình img1 có:          .  

A.

1 nghiệm.

B.

3 nghiệm.

C.

2 nghiệm.

D.

Phương trình đã cho vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

– Phương pháp Đưa về logarit cùng cơ số bằng công thức img1, chú ý điều kiện xác định. – Cách giải Điều kiện: img2. Phương trình đã cho tương đương với img3  img4  .

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm.

 Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.