Phương trình img1 có 3 nghiệm phân biệt khi:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích bài toán: Ta thấy số nghiệm của phương trình cũng chính là số giao điểm của 2 đồ thị img1img2.

  Xét đồ thị hàm số img3có: img4 Dễ thấy img5 có 2 nghiệm phân biệt. Vì thế đồ thị cũng có 2 điểm cực trị là img6img7  Vậy muốn có 3 nghiệm phân biệt thì đồ thị img8 phải cắt đồ thị img9tại 3 điểm phân biệt. Như vậy có nghĩa là img10phải nằm trong khoảng từ img11 đến img12  img13 img14

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.