Phương trình img1 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng img2?         

A.

3.

B.

4.

C.

1.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1img2img3 img4img5img6img7. Vì img8 nên img9, img10. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc khoảng img11. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.