Phương trình img1 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng img2?         

A.

img1 

B.

2566.

C.

2567.

D.

2568.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Phương trình img1                                        img2 (img3 nên chứa luôn (img4) Vì img5 img6. Vậy có img7 nghiệm. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...