Phương trình img1 có nghiệm khi img2 là:                         

A.

img1.        

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Áp dụng điều kiện nghiệm của phương trình img1.

PT có nghiệm khi img2và  PT vô nghiệm khi img3.

Ta có phương trình img4 có nghiệm khi img5.  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.