Phương trình: img1 có nghiệm là:              

A.

 img1.                         

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1   

 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.