Phương trình img1có nghiệm là:                 

A.

A. img1.        

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

img1img2  img3img4  Ta có: img5 nên phương trình vô nghiệm.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.