Phương trình img1 có nghiệm là:                         

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.

Ta có img1 img2. img3.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...